Pwomès

Pwomès

€8.00

En rupture de stock

Lyonèl Twouyo |Lyonel Trouillot|

Pwomès

Pwezi

 

Pwomès : yon rekèy ki soti lwen, li pote yon michan souf lavi anndan l, yon sant libète, chan kann ki chanje mèt, baryè ki san kadna.

Se sa pwezi a ye, yon pòt ki louvri, l ap tann ou janbe l.

Evlin Twouyo |Evelyne Trouillot|

Lyonèl Twouyo |Lyonel Trouillot| ap mennen ou nan yon vwayaj, ou pa p anvi tounen, se pi bèl teritwa petèt ou janm wè. Bote fè fèt, pou lang li itilize a, pou « Pwomès » li fè, « Pwomès » li kenbe.

Emli Pwofèt |Emmelie Prophète|

 

10 x 17,5 cm • 60 pages
ISBN 978-99970-5446-3
Paru en décembre 2014

Catégorie Livre