Da - L'odeur du café (T. 1)

Da - L'odeur du café (T. 1)

€9.95

Dany Laferrière

Da - L’Odeur du café (T. 1)

Premiers émois amoureux, premiers grands cris de joie, les amis, la bicyclette rouge, l’odeur du café…
L’espace d’un été, Dany Laferrière nous prête les yeux et l’âme de son enfance. Ce récit campe la vie pleine de surprises de Petit-Goâve la nuit ou sous le soleil, face à la mer des Caraïbes.

Texte intégral de Dany Laferrière, de l'Académie française, accompagné de sa traduction en créole haïtien
An n chita sou galeri Da, Tigwav, nan mitan seremoni lavi a, ak je Vye Zo, yon ti gason dizan. Kè nou ap bat ak kè l… Nou jwenn zanmi danfans nou, premye ti menaj la, yon chen talon kikit, kana anba lapli, kolonn pijon tou ble, lanmou, krim, djab wouj, simityè, Da ak sant kafe Palm…
Nan chak tablo liv sa a, kout penso Dani Laferyè ban nou son, koulè, kadans ak tout savè moun anba solèy lakay. 

12 x 17 cm • 240 pages
EAN 9791095253129
Paru le 27/01/2017

Tit depa/Titre original L’odeur du café

Premye parèt/Première parution

1991 (VLB Éditeur)

Otè liv la/Auteur

Dani Laferyè/Dany Laferrière

1953 (Ayiti/Haïti)

Akademi franse/Académie française (2013)

Tradiksyon kreyòl/Traduction en créole haïtien

Franns Goudè/Frantz Gourdet

Mo kle/Mots-clés

Bilang Kreyòl Ayisyen  Da Dani Laferyè Franse Franns Goudè Novo Lodyans/Bilingue Créole haïtien Da Dany Laferrière Français Frantz Gourdet  Novo Récit