Yo asasinen yon pwofesè ak yon etidyan Pòtoprens : Inivèsite Leta Ayiti fèmen pou mande jistis

drap_franpng
Konsèy Inivèsite Leta Ayiti dekrete twa jou san kou soti 7 rive 9 septanm 2020 pou pwoteste apre asasina  Pwofesè Monferye DÒVAL |Monferrier DORVAL| ak etidyan dènye ane fakilte agwonomi a Mikal SAMIL |Mical SAMUL|.