BYENVINI nan libreri LEVE

Asosyasyon LEVE nan konmbit pou fè moun ak òganizasyon respekte dwa lengwistik tout sitwayen. Nan liv li tradui, li demokratize konesans ak kilti ki sot tout kote pou moun ki pale kreyòl ayisyen. Bò kote kreyòl la,  li kite lang yo te premye kreye liv bileng li pibliye yo.