Twazyèm sesyon fòmasyon tradiktè a ap kòmanse vandredi 21 jen 2019... Enskripsyon yo ouvè nan Fakilte Lengwistik Aplike Inivèsite Leta Ayiti...

En savoir plus