DEBLO Zabèl Bobori

DEBLO Zabèl Bobori

€3.50

 Poris Janbatis | Pauris Jean-Baptiste |

DEBLO Zabèl Bobori 

Woman

 

Peyi nou di. Peyi nou rèd. Douk sou douk. Pou wè lizyè devan, pou wè yon ti kras klè, pou w sa rive kichòy, lasisin devan soufrans pa p vanse ou yon pwèlyèm. Fòk ou gen larat anba grif imilyasyon. Fòk ou konn sa ou vle sitou sou ki bit ou chita lè mwayen ou  kout, lè ke ou long.

Liv sa a rakonte nou istwa yon fanmi ayisyen ki te gen yon sèl pitit gason, peripesi pitit gason an pase pou l rive fè avni li nan sosyete a.


Sou kont otè a
14 x 21,5 cm • 120 paj
Soti dawout 1996 

Catégorie Livre