Bèbè Gòlgota

Bèbè Gòlgota

€4.50

Pyè Michèl Cheri | Pierre Michel Chéry |

Bèbè Gòlgota 

Woman

 

Premye fwa m pran kanntè, moun pa t konn rele m Bèbè, Amiltonn nonplis pa t egziste. Premye fwa sa a, kanntè a pa fè twa jou sou lanmè, li al sote sou yon batiman Gadkot meriken, merin yo fè n monte sou pon batiman an, yo defonse ti bato nou an, yo fè 1 koule. Yo di se pou nou pa jwenn planch pou n fè bato ankò, epi yo mennen nou vin debake sou waf Bizoton. Dezyèm fwa a, kanntè a rive nan lanmè Miyami, nou jete kò nou nan lanmè, moun ki te konn dlo, debat jouk yo rive sou plaj Miyami. Mwen pa konn kouman sa fè fèt, yo ranmase m sou plaj la, san konesans ak yon pye kase. Sèvis Imigrasyon meriken mete m nan yon anbilans, epi m al retwouve m, kouche sou kabann lopital Miyami, vlope nan yon blouz blan. Apre sa, yo mete nou, mwen menm ak yon pakèt lòt konpayèl, nan yon avyon, yo voye n tounen Ayiti.


Sou kont otè a
13,5 x 20,5 cm • 122 paj
ISBN 978-99935-7-428-6
Soti avril 2013
Premye soti lane 2008 

Catégorie Livre