Kaye kazènen yo

Men yon inisyativ youn nan elèv Pwogram Fòmasyon Teknik Tradiksyon (PFTT) nou yo ak Bibliyotèk Minisipal Delma. Asosyasyon n lan ap pibliye kèk nan tèks yo prezante ba nou apre yon revizyon rapid rapid. Se poutèt sa kèk erè ka toujou ret kache. Nou konnen n ap kouri korije yo depi n montre nou yo (leve@leve.ht). Non konte sou nou pou konmbit sa a pou nou met yon ti siwo nan kazènman nou an, ak kè kontan.
Nou refize nenpòt responsablite ki gen rapò ak kalite nenpòt ki tèks yo pibliye, nan kad defi sa a, yon lòt kote pase sou sit nou an. Ayibobo pou Womi Jan-Franswa etidyan nan pwomosyon PFTT 2018 Leya Kileveya a ki ekri premye tèks la tou !